Radioamaterski projekt HRVATSKA FLORA FAUNA ©

Ovo je međunarodni radioamaterski projekt ekološko-odgojnog karaktera i djelovanja u cilju zaštite i očuvanja prirode kojim se želi domaćoj i svjetskoj zajednici ukazati na probleme zaštićenih područja kako bi im se pružila praktična i održiva pomoć, potaknuo osjećaj ponosa stanovnika zemlje za svjetsku prirodnu i kulturnu baštinu, kroz posjete nacionalnim parkovima i prirodnim rezervatima te uspostavljanjem radioveza s radioamaterima-posjetiteljima.

“…Svatko je pozvan da zauzme svoje mjesto u toj mironosnoj borbi, da je vodi miroljubivim sredstvima kako bi se postigao razvoj u miru te spasila sama priroda i svijet koji nas okružuje…”
“…Every individual is called upon to play his or her part in this peaceful campaign, a campaign to be conducted by peaceful means, in order to secure development in peace, in order to safeguard nature itself and the world about us…”
“…Unusquisque ad suum tenendum locum vocatur in hac pacifica contentione, pacificis armis facienda, ut progressio in pace obtineatur, ut ipsa natura et mundus circumiacens in tuto collocentur…”
“…Chacun de nous est appelé a prendre sa part dans cette campagne pacifique, a mener avec des moyens pacifiques, pour conquérir le développement dans la paix, pour sauvegarder la nature elle-meme et le monde qui nous entoure…”
“…Ciascuno e chiamato a occupare il proprio posto in questa campagna pacifica, da condurre con mezzi pacifici, per conseguire lo sviluppo nella pace, per salvaguardare la stessa natura e il mondo che ci circonda…”
John Paul II (Ioannes Paulus PP. II), December 30, 1987; Encyclic Sollicitudo rei socialis,., for the 20th anniversary of the encyclical Populorum Progressio of Pope Paul VI
Ivan Pavao II, 30. prosinca 1987.; Enciklika Sollicitudo rei socialis, povodom 20. obljetnice enciklike Populorum progressio, Ivana Pavla VI

Uvod
Zahvaljujući svome specifičnom geografskom položaju, Republika Hrvatska je s aspekta biološke raznolikosti, jedna od najbogatijih zemalja Europe. Ona se prostire na razmeđi nekoliko biogeografskih regija s karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema. Broj poznatih vrsta u Hrvatskoj iznosi oko 38.000 dok je pretpostavljeni broj vrsta znatno veći – od 50.000 do više od 100.000.To je izuzetno visok broj za zemlju relativno male površine. U Hrvatskoj se nalazi značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskom nivou. Ove su vrste vezane uz velika, očuvana područja, za njih karakterističnih staništa. Usprkos visokoj vrijednosti prirode u Hrvatskoj, mnoge njene komponente izrazito su ugrožene.

Pridružujući se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti), hrvatski radioamateri, članovi Radiokluba “Hrvatska Flora Fauna”, pokrenuli su Program Hrvatska Flora Fauna (9AFF Program), s namjerom da kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja, potiču hrvatske radioamatere, kao i one širom svijeta, u udruživanju u podizanju svijesti o potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, poglavito onim ugroženima.

Kako bi valorizirali promotivne radioamaterske aktivnosti, pokretači 9AFF Programa utemeljili su posebnu diplomu, Diploma Hrvatska Flora Fauna, koju će primiti oni koji sudjeluju u 9AFF Programu, poglavito oni koji upućuju svoje poruke širom svijeta o postojanju naših zaštićenih područja, promičući i na taj način potrebu njihova očuvanja.

Tijekom radioamaterskih aktivnosti u sklopu Programa Hrvatska Flora Fauna, učesnici se obvezuju poštivati uvjete definirane Zakonom o zaštiti prirode (čl. 127), kao i posebne uvjete koje pred njih stave pojedine javne ustanove u čijim su nadležnostima konkretna zaštićena područja.

Sve svoje aktivnosti članovi Radioamaterskog kluba “Hrvatska Flora Fauna” planiraju i izvode uz znanje, suradnju i suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, odnosno, pojedinih javnih ustanova.

 

 

Radio amateri rade u svim uvjetima i na svim lokacijama.

Donosimo jedan isječak iz rada na lokaciji, tzv. portabel.

Radi se za ostvarenje diplome Flora i Fauna